Promotion

บริการหลังการขาย

หากลูกค้าที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมติดต่อ ITSHOP.INFO จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00น.-16.00น
และถ้าลูกค้าต้องการให้บริการแก้ปัญหาที่โรงเรียนทางเราจะคิดค่าบริการ
ซึ่งราคาแล้วแก่กรณีนะคะ

ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมเวอร์ชั่นปัจจุบัน (PSM63) บริการตอบปัญหา
และแก้ไขDatabase ฟรีในส่วนลูกค้าที่ใช้เวอร์ชั่นต่ำกว่านี้
บริการตอบปัญหาการใช้งานฟรี แต่การแก้ไขปัญหา Database มีค่าใช้จ่าย
แล้วแต่กรณีซึ่งทางเราจะส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าก่อนทำการแก้ไข
--------------------------------------------------------------------------
Tel:089-483-6742 , 083-051-6500
Fax: 02-8344711
E-mail : itshop.info@yahoo.com,itshop.info@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------
สำหรับโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส) ที่สนใจโปรแกรม เรามีคนในพื้นที่สามารถให้ คำแนะนำการใช้งานโปรแกรมได้
ติดต่อที่ คุณสัญชัย โทร.089-732-9659
--------------------------------------------------------------------------
ระบบ PSM63สั่งซื้อได้จากเบอร์โทร 087-3435041
บนเว็บนี้เท่านั้นหากซื้อจากที่อื่นทางเรา จะไม่รับผิดชอบบริการหลังการขาย
ซึ่งมีหลายโรงเรียนได้โทรมแจ้งาว่าเจอปัญหาซื้อมาแล้ว
ผู้ขายโปรแกรมไม่รับผิดชอบบริการหลังการขายโดยตัวโปรแกรมมีชื่อที่คล้าย
กับทาง ITSHOP.INFO โปรดศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนซื้อนะคะ