Promotion

ราคาสินค้า*หมายเหตุ     ถ้าต้องการใช้แบบ Multiuser คือใช้ได้หลายเครื่องพร้อมกันหรือระบบ LAN คิดเพิ่มโปรแกรมละ 2,000 บาท/ระบบใช้งานได้จำนวน 5 เครื่อง

*ราคานี้ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ

พิเศษเมื่อสั่งซื้อโปรแกรม25,000 บาทขึ้นไปมีบริการติดตั้งและอบรมฟรี (เฉพาะวันและพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น)