Promotion

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

ขั้นตอนและรายละเอียดการสั่งซื้อโปรแกรม

1. โรงเรียนติดต่อสอบถามรายละเอียดโปรแกรม หรือขอดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2. โรงเรียนขอใบเสนอราคา
3. ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าทาง Email
5. โรงเรียนโอนเงิน ระบุชื่อโปรแกรม พร้อม ชื่อโรงเรียน จังหวัด ชื่อและเบอร์โทรผู้ติดต่อและใบโอนเงิน
สนใจสั่งซื้อและนัดวันติดตั้งได้ที่เบอร์ 089 4836742


การยืนยันการสั่งซื้อ (สำหรับโรงเรียนที่ให้ไปติดตั้งและอบรมโปรแกรม)
1.ทำใบสั่งซื้อและระบุชื่อ โปรแกรม ชื่อโรงเรียน(หากโรงเรียนมีการเปลี่ยนชื่อให้แจ้งด้วยนะคะ) จังหวัด
ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรและe-mail พร้อมผู้มีอำนาจลงชื่อกำกับ
2.ส่งรายละเอียดการโอนเงินมาที่  0894836742


การยืนยันการสั่งซื้อ (สำหรับโรงเรียนที่ติดตั้งโปรแกรมเอง)
1.ให้โอนเงินเข้าเลขที่บัญชีไอทีช้อป ดอท อินโฟ
2.ส่งรายละเอียดการโอนเงินมาที่ 0894836742
ระบุ โปรแกรม ชื่อโรงเรียน(หากโรงเรียนมีการเปลี่ยนชื่อให้แจ้งด้วยนะคะ) ชื่อผู้รับจดหมายและเบอร์ติดต่อ