Promotion

ขั้นตอนการชำระเงิน

การชำระเงิน

1.โอนเงินเข้าบัญชีไอทีช้อป ดอท อินโฟ
-ธนาคารไทยพานิช สาขา เพียวเพลส ราชพฤกษ์  
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ไอทีช้อป ดอท อินโฟ เลขที่บัญชี 406-4-845-17-9
-ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอาคารซอฟแวร์ปาร์ค 
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ไอทีช้อป ดอท อินโฟ เลขที่ 568-0-08793-6

2.ส่งรายละเอียดการโอนเงินมาที่ LineID: monnyshop หรือ e-mail: itshop.mon@gmail.com 
และ Fax: 02-8344711 Tel. 087-3435041
ระบุ โปรแกรม ชื่อโรงเรียน(หากโรงเรียนมีการเปลี่ยนชื่อให้แจ้งด้วยนะคะ) จังหวัด ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรและe-mail