Promotion

ติดต่อเรา

ITSHOP.INFO โปรแกรมบริหางานโรงเรียนที่ถูกและดี

เลขที่ 66 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

สั่งซื้อโปรแกรม
Tel: 087-343-5041 (เท่านั้นคะ)
E-mail: itshop.mon@gmail.com  และ itshop_mon@hotmail.com

สอบถามปัญหา
Tel: 089-483-6742,083-051-6500
E-mal: itshop.info@yahoo.com และ itshop.info@gmail.com

Fax: 02-8344711

---------------------------------
สำหรับโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส) ที่สนใจโปรแกรม เรามีคนในพื้นที่สามารถให้ คำแนะนำการใช้งานโปรแกรมได้
ติดต่อที่ คุณสัญชัย โทร.089-732-9659